Par mums interesējušies:

otrdiena, novembris 12

Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm -
Plaši lauki, zaļi meži,
Zili jūras ūdentiņi.

Mūsu draugu - pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte"
 mazo mākslinieku sveiciens bibliotēkai Latvijas svētkos